7.11.12

Convocatoria Asamblea Xeral Ordinaria/Extraordinaria


CONVOCATORIA
 Asemblea Xeral Ordinaria 2012  

Venres 16 novembro  2012
19:30 horas en 1ª convocatoria 
20:00 horas en 2ª convocatoria


Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2012 para o vindeiro venres 16 de novembro de 2012 as 19:30 horas en primeira convocatoria e as 20:00 horas en segunda convocatoria.
A Asemblea Xeral é o órgano supremo do goberno da Asociación e estará integrada por tódolos seus socios e terán dereito a voto na Asemblea Xeral, aqueles socios maiores de idade presentes ou representados, que teñan máis de dous anos de antigüidade no Club e estean ao corrente no pagamento das cotas.

ORDE DO DÍA
- Memoria, liquidadación do presuposto, balance do exercicio, rendición de contas e aprobación se procede.
- Proposicións que formulen os socios e que terán de ir asinadas ó menos, polo cinco  por cento dos mesmos (15 socios).
- Rogos e PreguntasCONVOCATORIA
 Asemblea Xeral Extraordinaria  
Convocatoria eleccións Presidente Club Alpino Ourensán

Venres 16 novembro 2012
20:30 horas en 1ª convocatoria
21:00 horas en 2ª convocatoria

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
Covocatoria Eleccións a Presidente
Aprobación calendario electoral
Constitución Xunta Electoral
CALENDARIO ELECTORAL (PROPOSTA)
Do 19 de novembro ata ó 26 de novembro 2012
Presentación e publicación de candidaturas
Publicación do censo electoral no local social do club.
Do 27 ata ó 30 de novembro 2012
Presentación de alegacións as candidaturas e censo electoral
3 de decembro 2012
Resolución alegacións
5 de decembro 2012
Publicación definitiva de candidaturas e censo electoral
14 de decembro 2012
Eleccions a Presidente Club Alpino Ourensán.
Acta Xunta Electoral.
Do 17 ata ó 19 de decembro
Presentación alegacións
21 de decembro 2012
Proclamación Presidente Club Alpino Ourensán si procede.

No hay comentarios: