18.11.12

Eleccións a Presidente de Club Alpino Ourensán


Eleccións a Presidente de Club Alpino Ourensán

Na Asamblea Xeral Extraordinaria do pasado 16 de novembro quedou constituida a Xunta Electoral que rexirá o preoceso electoral e aprobouse o calendario electoral que detallamos a continuación:

CALENDARIO ELECTORAL 

Do 19 de novembro ata ó 26 de novembro 2012
Presentación e publicación de candidaturas
Publicación do censo electoral no local social do club.
Do 27 ata ó 30 de novembro 2012
Presentación de alegacións as candidaturas e censo electoral
3 de decembro 2012
Resolución alegacións
5 de decembro 2012
Publicación definitiva de candidaturas e censo electoral
14 de decembro 2012
Eleccions a Presidente Club Alpino Ourensán.
Acta Xunta Electoral.
Do 17 ata ó 19 de decembro
Presentación alegacións
21 de decembro 2012
Proclamación Presidente Club Alpino Ourensán si procede.


Poderá presentar candidatura a presidente calquera persoa física de entre os membros da asemblea xeral de pleno dereito en pleno uso dos seus dereitos civís, que non incorrese en ningunha sanción deportiva que o inhabilite e que non estea inhabilitado para o desempeño dun cargo público por sentencia xudicial firme, debendo presentar programa e avalar a presentación da súa candidatura mediante a sinatura de, polo menos, o 5 % dos membros da asamblea xeral  (15 socios)

Consulta o regulamento electoral AQUÍ (No menú da esquerda clica en "Estatutos" e logo en "Regulamento Electoral")

No hay comentarios: