16.10.14

Convocatoria Asamblea Xeral Ordinaria/Extraordinaria


CONVOCATORIA
 Asemblea Xeral Ordinaria 2014  

Venres 31 outubro  2014
19:30 horas en 1ª convocatoria 
20:00 horas en 2ª convocatoria


Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria 2014 para o vindeiro venres 31 de outubro de 2014 as 19:30 horas en primeira convocatoria e as 20:00 horas en segunda convocatoria.
A Asemblea Xeral é o órgano supremo do goberno da Asociación e estará integrada por tódolos seus socios e terán dereito a voto na Asemblea Xeral, aqueles socios maiores de idade presentes ou representados, que teñan máis de dous anos de antigüidade no Club e estean ao corrente no pagamento das cotas.

ORDE DO DÍA
- Memoria, liquidadación do presuposto, balance do exercicio, rendición de contas e aprobación se procede.
- Proposicións que formulen os socios e que terán de ir asinadas ó menos, polo cinco  por cento dos mesmos (15 socios).
- Rogos e PreguntasCONVOCATORIA
Asemblea Xeral Extraordinaria  
Convocatoria eleccións Presidente Club Alpino Ourensán

Venres 31 outubro 2014
20:30 horas en 1ª convocatoria
21:00 horas en 2ª convocatoria

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
Covocatoria Eleccións a Presidente
Aprobación calendario electoral
Constitución Xunta Electoral

CALENDARIO ELECTORAL (PROPOSTA)
Do 3 de novembro ata ó 10 de novembro 2014
Presentación e publicación de candidaturas
Publicación do censo electoral no local social do club.
Do 11 ata ó 14 de novembro 2014
Presentación de alegacións as candidaturas e censo electoral
17 de novembro 2014
Resolución alegacións
18 de novembro 2014
Publicación definitiva de candidaturas e censo electoral
24 de novembro 2014
Eleccions a Presidente Club Alpino Ourensán.
Acta Xunta Electoral.
Do 25 de novembro ata ó 4 de decembro 2014
Presentación alegacións
5 de decembro 2014
Proclamación Presidente Club Alpino Ourensán si procede.No hay comentarios: