6.11.14

Eleccións a Presidente de Club Alpino OurensánNa Asamblea Xeral Extraordinaria do pasado 31 de outubro quedou aprobada a convocatoria de eleccións para a elección de Presidente de Club Alpino Ourensán, así mesmo quedou constituida a Xunta Electoral que rexirá o preoceso electoral. O calendario electoral queda detallado a continuación:

Eleccións Presidente Club Alpino Ourensán

Calendario Electoral (Aprobado en Xunta Xeral Extraordinaria)

Do 10 de novembro ata ó 21 de novembro 2014
Presentación de candidaturas
Publicación do censo electoral no local social do club.

Do 24 ata ó 26 de novembro 2014
Publicación provisional de candidaturas e presentación de alegacións
Presentación de alegacións o censo electoral

28 de novembro 2014
Resolución alegacións.

1 de decembro 2014
Publicación definitiva de candidaturas e censo electoral

12 de decembro 2014
Eleccions a Presidente Club Alpino Ourensán.
Acta Xunta Electoral.

Do 15 ata ó 17 de decembro 2014
Presentación alegacións

19 de decembro 2014
Proclamación Presidente Club Alpino Ourensán si procede.


Voto por correo
Os interesados en exercer o seu dereito a voto por correo deberán notifícalo ante a Xunta Electoral ata o día 1 de decembro de 2014. Finalizado este prazo a Xunta Electoral facilitará a os interesados os medios necesarios para exercer o seu dereito, con antelación suficiente a data da celebración das eleccións.

Consulta aquí os estatutos do club e o regulamento electoral

No hay comentarios: